Информация Эмитента

 

Особлива інформація-2018

Інформація про кількість голосуючих акцій на 16.04.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2018

Річна інформація за 2017рік.

Особлива інформація - 2017.

Протокол підсумків голосування на ЗЗА ПРАТ "Молокотехсервіс" 21.04.2017р.

Річна інформація емітента за 2016 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів-2017.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ЗБЕРІГАЧА

Особлива інформація емітента за 2016 рік.

Рiчна інформація емітента за 2015 рік

Особлива інформація емітента за 2015 рік

Особлива інформація емітента за 2014р

Особлива інформація емітента за 2012рік

Річна інформація емітента за 2011 рік

Річна інформація емітента за 2012рік

Річна інформація емітента за 2013 рік. 

Річна інформація емітента за 2014 рік

Повідомлення про  зміну Зберігача 

http://mservice.dp.ua/rozkrittya_informacii.html

До уваги акціонерів!

            Звертаємо увагу на наступні важливі зміни у законодавстві України.

12 жовтня 2013р. набрав  чинності п.10 р.У1 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», згідно якого власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов»язаний звернутися до обраної емітентом депозітарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозітарній установі.

             У разі,якщо власник цінних паперів до12 жовтня 2014року не укладе з обраною емітентом депозитарною установо договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснить переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного.
Для вирішення цих питань та отримання відповідних консультацій акціонери можуть звернутися до обраної емітентом депозітарної установи, а саме :
             Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», код за ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34 літера А, під'їзд 3, офіс 408      Тел.044-585-61-20, 044-585-71-20

При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
                                                                                 Правління ПрАТ «Молокотехсервіс»

Акционерное общество